Vítejte v mateřské škole Harmonie

Aktuality

ODHLÁŠKY STRAVY O PRÁZDNINÁCH

Odhlášky stravy Vašich dětí přes prázdninový provoz na MŠ Mitušova 4 od 1.7. – 9.8. 2024 budou probíhat pouze formou zaslání SMS (vzhledem k nekvalitnímu signálu operátora bývá tel. linka občas…

Číst více
Souhlas k vrácení přeplatků za školné a stravné 2023/2024 na bankovní účet

Přeplatky za školné a stravné budou zasílány v 1.polovině července 2024 na účty, ze kterých byly tyto platby přijaty.Pokud požadujete zaslat přeplatek na jiný bankovní účet, zašlete nejpozději do 28…

Číst více
Bezplatné stravování ve školách od 1.9.2024

Účelem dotačního programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách.Podmínky zařazení do programu na školní rok 2024/2025:1. Lze podpořit dítě z rodiny, která pobírá dávky…

Číst více
Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2024

Rada městského obvodu Ostrava-Jih na své 41. schůzi dne 7. 3. 2024 pod č. usnesení 2176/RMOb-JIH/2226/41 stanovila měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání pro mateřské školy zřízené statutárním…

Číst více
Výsledky zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

 Zápis k předškolnímu vzdělávání do našich mateřských škol proběhl po dohodě se zřizovatelem v souladu s §34 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a…

Číst více
Den otevřených dveří v našich mateřských školách

Den otevřených dveří v MŠ Mitušova 4: v pondělí 22. 4. 2024 od 9:00 hod. do 11:00 hod.Den otevřených dveří v MŠ Šponarova 16: v úterý 23. 4. 2024 v době 9:00 hod. - 11:00 hod. a 14:30 – 15:30 hod.Den…

Číst více
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

 Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025Zápis k předškolnímu vzdělávání do našich mateřských škol proběhne po dohodě se zřizovatelem…

Číst více
Výstražná stávka - pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče,v pondělí 27. 11. 2023 budou naše Mateřské školy a školní jídelnyMŠ Zlepšovatelů 27MŠ Mitušova 4MŠ Šponarova 16z důvodu stávky uzavřeny. V Ostravě dne 21. 11. 2023           Bc. Petra…

Číst více