Vítejte v mateřské škole Harmonie

Aktualita

Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2024

Rada městského obvodu Ostrava-Jih na své 41. schůzi dne 7. 3. 2024 pod č. usnesení 2176/RMOb-JIH/2226/41 stanovila měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání pro mateřské školy zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih od 1. 9. 2024 na 600 Kč.

 

V Ostravě dne 27. 5. 2024                                                         Bc. Petra Paterová - ředitelka MŠ Harmonie