Vítejte v mateřské škole Harmonie

Aktualita

Souhlas k vrácení přeplatků za školné a stravné 2023/2024 na bankovní účet

Přeplatky za školné a stravné budou zasílány v 1.polovině července 2024 na účty, ze kterých byly tyto platby přijaty.
Pokud požadujete zaslat přeplatek na jiný bankovní účet, zašlete nejpozději do 28.6.2024 žádost o změnu na email: 

lenkaharmonie@seznam.cz, a to s uvedením:

- jména Vašeho dítěte
- čísla bankovního účtu, na který žádáte částku přeplatku zaslat

Rodiče dětí, které pokračují ve školní docházce si mohou, na základě žádosti na výše uvedený email, přeplatky ponechat nadále na účtu organizace.

Děkujeme.
Lasevičová Lenka
vedoucí školních jídelen