Vítejte v mateřské škole Harmonie

Aktualita

Výsledky zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání do našich mateřských škol proběhl po dohodě se zřizovatelem v souladu s §34 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v termínu od 3. 5. 2023 do 4. 5. 2023 v našich třech mateřských školách (MŠ Zlepšovatelů 27, MŠ Šponarova 16 a MŠ Mitušova 4).

Do našich mateřských škol bylo přijato…… dětí, a to:

  • 23 dětí do MŠ Zlepšovatelů 27
  • dětí do MŠ Mitušova 4
  • dětí do MŠ Šponarova 16

MŠ ZLEPŠOVATELŮ 27:

Do Mateřské školy Zlepšovatelů 27 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 od 1. 9. 2023 přijaty tyto děti pod registračními čísly: 47/140, 49/140, 35/140, 101/140, 109/140, 139/140, 56/140, 21/140, 146/140, 116/140, 104/140, 27/140, 136/140, 93/140, 58/140, 106/140, 145/140, 132/140, 75/140, 137/140, 90/140, 138/140, 9/140

Zákonní zástupci přijatých dětí pod registračními čísly 38/140, 119/140, 24/140, 19/140, 30/140, 110/140, 117/140, 52/140 oznámili přijetí dítěte k 1. 9. 2023 na jiné mateřské školy.

Nepřijaté děti (dvouleté děti): 111/140, 28/140, 143/140

Zveme rodiče bez dětí na dvouhodinovou informační schůzku, která se bude konat  dne 20. 6. 2023 v 16:00 hod. v Mateřské škole Zlepšovatelů 27.

MŠ MITUŠOVA 4:

Do Mateřské školy Mitušova 4 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 od 1. 9. 2023 přijaty tyto děti pod registračními čísly:  118/70, 94/70, 4/70, 142/70, 133/70, 14/70, 11/70, 37/70, 92/70, 22/70, 107/70, 85/70, 39/70, 102/70, 61/70, 126/70, 86/70, 42/70

Zveme rodiče bez dětí na dvouhodinovou informační schůzku, která se bude konat dne 20. 6. 2023 v 16:00 hod. v Mateřské škole Mitušova 4. 

MŠ ŠPONAROVA 16:

Do Mateřské školy Šponarova 16 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 od 1. 9. 2023 přijaty tyto děti pod registračními čísly: 29/69, 5/69, 108/69, 78/69, 12/69, 59/69, 112/69, 34/69, 100/69, 91/69, 65/69, 8/69, 40/69, 95/69, 141/69, 31/69, 124/70, 117/140

Zveme rodiče bez dětí na dvouhodinovou informační schůzku, která se bude konat dne 20. 6. 2023 v 16:00 hod. v Mateřské škole Šponarova 16.

V Ostravě dne 13. 5. 2023      Lenka Divinská-ředitelka MŠ Harmonie